محمد رضا شاکری مدیرعامل شرکت پارسیان در برنامه زنده بارکد شبکه ایران کالا

250
تاثیر ماشین سازی بر رونق تولید حضور محمد رضا شاکری مدیرعامل شرکت پارسیان در برنامه زنده بارکد شبکه ایران کالا، در این برنامه بارکد به موضوع فرصتهای صنعت ماشین سازی برای رونق تولید ملی پرداخته میشود. مهمانان برنامه محمدرضا شاکری مدیر عامل شرکت ماشین سازی پارسیان به شکل حضوری و امیر لوالسانی مدیر عامل شرکت کاریز و میر اسلام تیموری مدیر عامل شرکت دامداران به شکل تلفنی هستند.
pixel