تعریف عکس نمای 360 درجه مربوط به کالا

236

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - تعریف کالاها - تعریف عکس نمای 360 درجه مربوط به کالا) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/