مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با مدیرعامل شرکت برنامه نویسان سپرک

65

مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با آقای مهندس میثم باغری مدیرعامل شرکت برنامه نویسان سپرک

وید اَپ VIDAP
وید اَپ VIDAP 11 دنبال کننده
اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک