مستندی از زوج عاشق در حرم امام رضا(ع)

2,232

گروه برنامه ساز باهمستان در ایام دهه کرامت در مشهد حضور داشتند و مستندی از زوج عاشق در حرم امام رضا(ع) تهیه نموده اند.