دستگاه حضور غیاب اثر انگشت با دوربین-دستگاه حضور غیاب

335

آمیزه ای از فن اوری های جدید و فن اوری های پیچیده تشخیص اثر انگشت می باشد . پردازنده قدرتمند دو هسته ای سیستم موجب اطمینان از عملکرد شده و دوربین داخلی ثبت چهره ، باعث ایجاد سطح بالاتری از امنیت می گردد . طراحی زیبا پانل شیشه ای ، اندازه قاب دستگاه و کاربری بسیار اسان موجب جذابیت دستگاه شده است .T2 از Embeded Web Server نیز پشتیبانی می نماید تلفن تماس : 09151001019 www.aradmp.com