انیمیشن سریالی شکرستان قسمت سوم | کانال انیمیشن کده

1,030
یکی بود یکی نبود، ولایتی بود بنام شکرستان، مردمانش همه خوب و مهربان، این ولایت شاه داشت، گدا داشت، پیر داشت، جوان داشت، عاقل داشت، دیوانه داشت، خلاصه این شکرستان همه چیزش درهمه…
انیمیشن کده 341 دنبال کننده
pixel