نشست صمیمی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش با ایثارگران

586
در نشست صمیمی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش با ایثارگران، از حاج مرتضی واحدی جانباز ۷۰% روشن دل و قهرمان مسابقه ی شنا در دومین المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت و نیز از حسنعلی حسین شیری از رزمنذگان دفاع مقدس تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی ، نشست صمیمی دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی با ایثارگران این دانشکده، با حضور اعضاء هیات رییسه و جمعی از رزمندگان دفاع مقدس در سالن دفاعیه برگزار شد.
pixel