نماهنگ روایت چهل گروه نجم الثاقب برای چهل سالگی انقلاب

3,385
نماهنگ روایت چهل گروه سرود نجم الثاقب تهران به مناسبت چهل سالگی انقلاب .... شماره تماس جهت دعوت از گروه: 09196883872 عباس صادقی
pixel