موشن گرافیک موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

74

این موشن گرافیک برای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان (Tifco) ساخته شده است و در آن دستاوردهای مدیریت این موسسه در سال مالی 1397 به زبانی ساده و گویا برای مخاطب توضیح داده شده است. www.kianfilm.ir

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده