ترشی بادنجان

259
آموزش ترشی بادنجان توسط ساناز مینایی برگرفته از کتاب دایره المعارف آشپزی ایرانی (از خورشخانه ایران باستان تا آشپزخانه هر استان)
pixel