اختصاصی نساجی اسپرت/ 0 تا 100 فاجعه 7 تیر

2,730
23 اسفند 95 در بابل چه گذشت؟ این ویدئو 13 دقیقه ای فاجعه تاسف بار 7 تیر را مرحله به مرحله به صورت کامل و دقیق از دریچه دوربین هواداران روایت خواهدکرد. آقای حسن زاده عینک عدالتت را بزن و این کلیپ را تماشا کن. بهروان و حسین زادگان جان شما هم عینک بزنید و تماشا کنید. همه سرنخ ها همین جاست؛ کلاف را با فرافکنی سردرگم نکنید.
نساجی چی 23 دنبال کننده
pixel