سیل در خوزستان

1,262

شبکه یک- 19 فروردین 98- 14:00| فرماندار باوی دستور تخلیه شهر شیبان را صادر کرده است. این تصمیم در پی شکسته شدن سیل بند اول شیبان روی داده است. با شکسته شدن این سیل بند سیل به اهواز رسیده است. بیمارستان سلامت اهواز تخلیه شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده