بیا دورش بگردیم - سروش رفیعی

1,303
من به خیلی جاها سفر کردم، ولی هیچ جای دنیا نمیتونید کشوری پیدا کنید که مثل ایران همه چی تموم باشه. کلی ساحل و جنگل و کویر و رودخونه و دریاچه و کوه تو ایران هست که هنوز اونها رو ندیدیم. کلی کوچه و بازار و مغازه و مسجد و خونه تاریخی هست که هنوز تو اونها پا نگذاشتیم. مردم زیادی هستن که هنوز با اونها معاشرت نکردیم. غذاهای زیادی هست که هنوز طعمشون رو نچشیدیم. جادههای زیادی هستن که تو اونها هنوز رانندگی نکردیم. ایران 1648195 کیلومتر مربعه و آسمون، تو همه جای ایران یه رنگ نیست. بیاید باهم اونها رو ببینیم.
اسنپ تریپ 32 دنبال کننده
pixel