مراحل جرم گیری دندان

2,944

عوارض جرم دندان - ممکن است جرم دندان به زیر لثه بچسبد. جرمی که به زیر لثه چسبیده به سطح ریشه دندان نیز می چسبد. جرم دندان در زیر لثه منجر به مشکلات و بیماری های لثه و تحلیل لثه می شود. در نهایت این نوع جرم دندان که به لثه چسبیده منجر به لق شدن دندان می شود. برای جلوگیری از عوارض جرم دندان، جرم گیری دندان باید در فواصل زمانی مناسب انجام شود.