دیدار مجازی با هوشنگ ابتهاج

1,625
دیدار با سایه در فضای مجازی پنجشنبه ۵ تیرماه، ۲۵ ژوئن، ساعت ۱۰ شب به وقت ایران، ۶:۳۰ عصر به وقت لندن به همت انجمن سخن لندن انجام گرفت.
pixel