ارز 4200 تومانی تصمیم شخص رئیس جمهور بود!

84
صحبت های کریمی درمورد ارز 4200 تومانی و معرفی رئیس دولت به عنوان مقصر
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 48 دقیقه
آقازاده - قسمت 18 : زخم
pixel