چالش های صنایع کوچک و متوسط و راهکارها

346
شبکه خبر- 21 شهریور 98- 08:20| اصغر مصاحب معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با حضور در برنامه «روی خط خبر»؛ تامین نقدینگی، بازار و صادرات و واردات و تامین مواد اولیه را از جمله مشکلات صنایع برشمرد.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel