بزرگترین فرودگاه جهان

261
ساخت بزرگترین فرودگاه دنیا در چین که بزرگتر از فرودگاه استانبول هست، از سال 2015 در حال ساخت هست و به زودی افتتاح می شود. www.Respina24.ir
pixel