پل تاریخی لاتیدان بندرخمیر

750
طولانی ترین پل تاریخی ایران این پل با طولی حدود ۱۵۰۰ متر را می توان با سی و سه پل ۳۰۰ متری مقایسه کرد به عبارتی دیگر پنج برابر سی و سه پل ! این پل دارای دهنه های بسیار زیاد و متعدد بوده که چیزی حدود ۲۲۲ دهنه را شامل می شده است . از لحاظ تاریخی قدمت رو می شود بیش از ۵۰۰ سال نام برد در واقع این پل در دوره ی صفویان مورد بازسازی قرار گرفته است و در مسیر کاروانی لار - هرمز قرار گرفته بوده است.
khamirtourism 23 دنبال کننده
pixel