بررسی چند لغت مربوط به مرگ و میر

131

در این ویدئو استاد بهرامی به بررسی چند لغت کاربردی با موضوع مرگ و میر میپردازند که تمرین آن در کانال تلگرامی زبانیــا به آدرس https://t.me/zabania قرار گرفته بود.