چند اصطلاح با واژه coup

36
موسسه میلاد
موسسه میلاد 14 دنبال‌ کننده

Jeter/Donner un coup d’oeil نگاهی گذرا به چیزی انداختن Ex: j’ai jeté un coup d’oeil à ce livre یه نگاهی به این کتاب انداختم Donner/Demander un coup de main کمک کردن Ex: j’ai donné un coup de main à mon ami به دوستم کمکی کردم un coup de téléphone/un coup de fil تلفن کوتاه Ex: j’ai passé un coup de téléphone à ma mère به مادرم تلفن کوتاهی کردم Sur un coup de tête بدون فکر کار را انجام دادن Ex: il a pris cette décision sur un coup de tête