سردار میرشکار_جنگ نرم چگونه و چطور در صدر اسلام و ائمه معصومین(ع) شکل گرفت؟

93

جنگ نرم چگونه و چطور در صدر اسلام و ائمه معصومین(ع) شکل گرفت؟ #جنگ_نرم#ولایت#نفوذ(فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی)ایجاد_تفرقه#شیعه#سنی#دشمن #تاریخ_را_نباید_فراموش_کرد #تاریخ_نباید_تکرار_شود #حواسمان_به_جنگ_نرم_زمان_باشد