قیام کنید!

95

پاسخ دکتر #زاکانی به سوال صریح دختر #دانشجو در دانشگاه #قم صفحات رسمی دکتر #علیرضا_زاکانی در‍‍‍‍‍ پیام رسان ها: ایتا (http://eitaa.com/arzakani) | (http://twitter.com/arzakani)بله (http://ble.im/arzakani) (http://instagram.com/arzakani) | سروش (http://sapp.ir/arzakani) | توییتر (http://twitter.com/arzakani) | اینستاگرام (http://instagram.com/arzakani) @arzakani

pixel