جلسه سوم درس مبانی برنامه‌سازی (پایتون) - نیمسال دوم ۹۹-۰۰ - دانشگاه صنعتی شریف

122
در این جلسه به معرفی دستورالعمل های ساده در زبان برنامه‌نویسی Python و همچنین متغیر ها، انوع آنها، عملگرها و عملوندها خواهیم پرداخت.
pixel