آقای دکتر گتمیری - هیپراگزالوری و سنگ کلیه

38
وبینار مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ های کلیوی توسط مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز تحقیقات اوروانکولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) و با حمایت شرکت نوریا درمان پاسارگاد در تاریخ 9 بهمن ماه 1399 برگزار شد.
RoxanWebinar 103 دنبال کننده
pixel