تحلیل تکنیکال سهم #سیستم ۲ تیر ۱۳۹8

1,867

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #سیستم (همکاران سیستم) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 577 دنبال کننده