نوشتن متن روی عکس با css + کار با پوزیشن relative و absolute

1,417

در این قسمت در خصوص نحوه نوشتن متن روی عکس آموزش های لازم ارائه شده و به نکات تکمیلی در خصوص مبحث position و جایابی المان ها داخل سایت اشاره شده است. توضیحات تکمیلی در لینک زیر: www.koobdar.ir/computer/html-css-part13 مجله اینترنتی کوبدار

pixel