شکار سریع کانگورو توسط کروکودیل در کسری از ثانیه

21,611

استرالیا قاره حیوانات کیسه دار است و کانگورو از معروفترین حیوانات این قاره است .تقریباً ۶۰نوع کانگورو وجود دارد .بعضی از آن ها فقط به اندازه یک موش صحرایی هستند وبعضی دیگر به بزرگی یک انسان ،یعنی کانگوروهای غول پیکر.بچه کانگورو ،بیش از ۲۰۰روز در کیسه مادر حمل می شود.تازه بعداز این مدت ،گاه گاهی از مخفیگاه گرم وراحتش بیرون می آید.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده