قسمت هفتم مستند سیاسی جمهور

314

دانلود قسمت هفتم مستند سیاسی اجتماعی جمهور. در این قسمت تصاویری از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ و پیروزی بنی صدر را مشاهده خواهید کرد.

pixel