ده سال پیش، جنگ نزدیکتر بود یا امروز؟

93

در این ویدئو به طور مستند خواهید دید که آیا جهان امروز امن تر است؟ کدام کشورها ناامن تر از همه هستند؟ بودجه نظامی کدام کشورها بیشتر است؟