زایمان طبیعی

18,028

در این ویدیو ارتباط سر نوزاد و دهانه لگن زایمان طبیعی نمایش داده شده است

شرکت درمان گاز

شرکت درمان گاز

8 ماه پیش
زایمان طبیعی بدون درد با گاز انتونوکس www.darmangaz.com