رنگ محافظ مدار چاپی 10 سی سی

5,034
از این رنگ جهت محافظت از اکسید شدن و سهولت در لحیم می توان استفاده کرد.
pixel