عدم تبیین مبانی اقتصاد اسلامی بعد از گذشت چهل سال

211

مصاحبه حسین دهباشی با آیت الله کمال حیدری ⭕️ عدم تبیین مبانی اقتصاد اسلامی بعد از گذشت چهل سال از انقلاب، علی رقم توصیه های مکرر رهبری برای تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در مورد مسائل تازه اقتصاد