غزل شماره ۵از غزلیات حضرت حافظ باصدای دلنشین seo سئو

20
Ahmadrezasazvari.ir دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت #حافظ‌نامه #حافظ حافظ خوانی
AHMADREZASAZVARI 268 دنبال کننده
pixel