شنیدن مشکلات صنعتگران این روزهای کشور – بخش سوم – نوسان قیمت مواد اولیه تولید

108
خبر شهر
خبر شهر 88 دنبال‌ کننده

اختصاصی خبر شهر این روزها معیشت اقتصادی در ایران برای همه رنگ و بویی تازه به خود گرفته و همه از فشار اقتصادی و گرانی‌ها ناراضی هستند ولی در این میان بیشترین قشری که فشار بیش‌ازحدی را تحمل می‌کنند و همواره یا همه‌روزه به دنبال چاره‌ای راه‌های مختلف را جست‌وجو می‌کنند، صنعتگران فعال هستند که باید بیش از هر دهه دیگری به این افراد توجه داشت. علی قاسم زاده - مدیر عامل شرکت کرال «تولید کننده پوشاک مردانه » از مشکلات صنفی خود میگوید

خبر شهر
خبر شهر 88 دنبال کننده