حسین غریب یا مظلوم - شب ششم محرم ۱۳8۵ (منسوبی)

1,126

حسین غریب یا مظلوم | شب ششم محرم 1385 | سینه دوره مسجد روستا | مداح: مرحوم کربلایی عباسعلی منسوبی

۲ سال پیش
# جزن
# گز