نحوه قرار دادن میکروچیپ در بدن طوطی آرا

1,971

استفاده از میکرو چیپ برای شناسایی پرنده رایج و متداول شده است.میکروچیپ تراشه الکترونیکی بسیار کوچکی (اندازه دانه برنج) است که بر روی آن تمامی مشخصات پرنده ثبت شده و به وسیله سرنگ های مخصوص در زیر پوست ناحیه گردن و یا در عضلات سینه پرنده تزریق می کنند تا به طور دائم در زیر پوست باقی بماند. این تراشه برای پرنده ضرر نداشته و با استفاده از دستگاه(در فیلم نشان میدهد)چیپ خوان میتوان اطلاعات آنرا خواند.

طوطی سانان
طوطی سانان 592 دنبال کننده