آموزش برنامه نویسی: ویدیو 2 - برنامه نویسی چیست؟!؟!

998
در قسمت دوم از آموزش برنامه نویسی در مورد اینکه بزرگان نرم افزار و برنامه نویسی در مورد این حرفه چی صحبت هایی میکنند، حرف میزنیم...دلیل اهمیت دادن به برنامه نویسی در دنیای تکنولوژی و پیشرفت به صورت واضح در ویدیو توضیح داده شده است...
MGL Learning 23 دنبال کننده
pixel