میکروسکوپ دیجیتال USB

2,548
2,548 بازدید
اشتراک گذاری

مدل USB با زوم 500 : https://shop.aftabrayaneh.com/U500x_USB_Digital_Microscope__AFTAB.html مدل USB با زوم 1000 : https://shop.aftabrayaneh.com/U1000x_USB_Digital_Microscope_TOL_00067__AFTAB.html