ترامپ با پرونده ایران چه میکند؟

800
ترامپ در گردهمایی ایالت تگزاس در سال 2018 گفت: «جهانگرا شخصی است که میخواهد جهان در موقعیت ممتاز و خوبی باشد؛ رک بگویم او اما به منافع کشورش اهمیت چندانی نمیدهد. ما نمیتوانیم چنین چیزی داشته باشیم. من یک ملیگرا هستم» این اظهارات دونالد ترامپ واضح است که وی منافع کشورش را به مداخلات و منافع جهانی ترجیح میدهد. سهم آراء انتخابات 2016 آمریکا هم نشان میدهد اقشار زیادی از جامعه این کشور دنبالهروی همین سیاست هستند. در انتخابات گذشته، 67درصد سفیدپوستان آمریکا که غالبا اقشار بدون تحصیلات دانشگاهی و کارگران بودند به ترامپ رای داند. علت نگاه «ملیگرایی ترامپ» چیست؟ سیاست آمریکای ترامپ با ایران چیست؟ کارنامه دولت ترامپ پس از چهار سال در حوزه سیاست خارجی و ارتباط با کشورها چگونه بود؟ «اکوایران» در ویژه برنامه دیگری به «انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا» پرداخته است.
pixel