دیدنیهای روسیه - کازان - بخش اول

437

بعد از مسکو به کازان، غازان یا قازان که در هشتصد کیلومتری شرق مسکو قرار دارد رفتم کازان مرکز جمهوری خودمختار تاتارستان است با یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت پنجاه و چهار در صد مردم تاتارستان ترک و رسما مسلمان هستند، چهل درصد روس و چند درصد بقیه اقلیتهای دیگر جمهوری تاتارستان یکی از ۲۲ جمهوری خودمختار در فدراسیون روسیه است، پارلمان و رئیس جمهور داشته و در مدیریت امور داخلی خود مستقل است کازان شهری هزار ساله است و برای نامش دو نظریه وجود دارد در زبان تاتاری کازان معنی دیگ را میدهد و میگویند که چون این

محمدجواد 528 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 3
%95
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel