ایا انیشتین شیعه شد؟(حتما ببینید)

89

دوستان عزیز اگر شبهه ای دارید می توانید از طریق شبکه تلوزیونی شبکه جهانی ولایت توسط راه های ارتباطی که در اختیار شما می گذارند از مسئولین آن جا سوالاتتان را بپرسید و از طریق شبکه تلویزیونی پیگیر سوالاتتان باشید