داستان زال و رودابه

478
داستان زال و رودابه از داستان‌های جذاب شاهنامه فردوسی است. در این ویدئو، به همت حرفه هنرمند، بخشی از کتاب شاهنامه فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح ابیات خوانده شده است.
وینش 15 دنبال کننده
pixel