عمل به آیه 5 و 6 سوره لیل در قرآن ، سبب آسان شدن کارهایی که در گذشته سخت بوده.

194
یس.
یس. 23 دنبال‌ کننده
یس.
یس. 23 دنبال کننده