تست گرم بخش شرقی خط ۷ مترو تهران

111
افتتاح و بهره برداری از ۸/۵ کیلومتر بخش شرقی خط هفت مترو با دو ایستگاه بسیج و میدان محمدیه- چهارم شهریور
pixel