تفاوت جراحی زیبایی بینی طبیعی و فانتزی

2,360

مصاحبه زنده دکتر سید جواد محمدی ، جراح بینی ، در شبکه 5 تهران با موضوع تفاوت جراحی زیبایی بینی طبیعی و فانتزی.