بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در بافق

358
358 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پنهان کاری در حکومتهای غیر الهی: معتقدند هرچه مردم بی اطلاع تر باشند، بهتر می توان آنها را مدیریت کرد