گزارش برنامه میدون از مراحل ساخت محصولات شرکت پایانگار مهرگان

68
گزارش برنامه میدون از مراحل ساخت محصولات شرکت پایانگار مهرگان ، این قسمت کوچکی از امکانات و بخش کمی از محصولات می باشد که برای نمونه در اختیار این برنامه قرار گرفت . برنامه میدون یک مسابقه تلویزیونی در زمینه کسب وکارهای نوین می باشد که پنجشنبه و جمعه هر هفته از شبکه سوم سیما پخش می شود.
pixel