حاج مهدی اکبری | مولودی |

587

جشن غدیر تا مباهله، خدمتگزاران امیرالمومنین علی علیه السلام اصفهان، جشم بزرگ غدیر ۱۳۹۶