چگونه پس زمینه اصلی ویندوز 10 طراحی شده است؟

320

در این ویدیو طراح پس زمینه ویندوز 10 را میبنیم و اینکه چگونه یک طراحی فوق العاده خلاقانه را میسازد و یک تصویر رویایی را طراحی میکند.